Welkom op de website van het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie (TCgP).

Het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychotherapeuten, psychologen en psychiaters die werken vanuit het cliëntgerichte referentiekader of daarin geïnteresseerd zijn.

In het tijdschrift treft u publicaties aan op het gebied van de cliëntgerichte psychotherapie in al haar facetten: procesgericht, experiëntieel, interactioneel en integratief.

Het stelt u op de hoogte van relevante feiten en ontwikkelingen en is een forum voor discussie over psychotherapie.

Naast artikelen en een column treft u in het tijdschrift boek- en (internationale) tijdschriftbesprekingen aan.